เอเชียตะวันออก

ญี่ปุ่น (Japan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10198 view

รายละเอียดภาพรวม

ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นหรือ JTEPA มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๕๐ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่นหรือ AJCEP ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ สําหรับญี่ปุ่น และเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ สําหรับไทย
กรอบการดําเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในปี ๒๕๖๐ เน้นการมี conversation กับญี่ปุ่น ในเรื่อง (๑) ความร่วมมือไตรภาคี โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือ (๒) การแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะภายใต้ปัจจัยช่องว่างในความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯ (๓) สถานการณ์บนความสมุทรเกาหลีและปัญหาการลักพาตัว (๔) การเชื่อมโยงภูมิภาคในภาพกว้าง ที่สําคัญคือ EWEC / EEC / SEC / ทวาย / โครงการเชื่อมโยงกรุงเทพฯ - KL ฯลฯ (๕) การให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์ ผ่านกรอบการประชุม CEAPAD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

377,930 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

127 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tokyo

ภาษาราชการ

ญี่ปุ่น

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ. (Emperor Akihito)

นายกรัฐมนตรี

ซูกะ โยชิฮิเดะ (Suga Yoshihide)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โมเทกิ โทชิมิทสึ (MOTEGI Toshimitsu)

วันชาติ

11 กุมภาพันธ์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

4,970.92 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

39,286.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

100 JPY = 28.90 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

ค้าปลีก อิเล็กทีอนิกส์ ยานยนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซมิคอนดักเตอร์) ชิ้นส่วนยานยนต์ คอมพิวเตอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน/ไต้หวัน ฮ่องกง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

57,779.70 ล้าน USD ไทยส่งออก 24,557.90 ล้าน USD นำเข้า 33,221.80 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 8,663.90 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ,เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ,เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ,ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และ พลาสติก

สินค้าส่งออก

รถยนต์,อุปกรณ์และส่วนประกอบ,ไก่แปรรูป,เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และ เหล็กและเหล็กกล้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,806,340 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2561) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปญี่ปุ่นจำนวน 1,319,000 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2561)

คนไทยในญี่ปุ่น

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)
สถานกงสุลใหญ่ (Osaka)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Nagoya)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Okinawa)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Yamaguchi)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Yokohama)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hokkaido)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Fukuoka)

หน่วยงานของญี่ปุ่นในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Chiang Mai)