เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเคนยา (Kenya)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5447 view

รายละเอียดภาพรวม

มีบทบาทนำในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกในกรอบ AU, EAC, COMESA และ NEPAD และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน UN ในแอฟริกา เช่น UNEP และ UN-HABITAT
สายการบิน Kenya Airways เปิดเส้นทางการบินตรงกรุงไนโรบี - กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2546 ให้บริการ 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐเคนยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2548 และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเคนยาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เคนยา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2553 ณ กรุงไนโรบี ทั้งนี้ ไทยและสาธารณรัฐเคนยา อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เคนยา ครั้งที่ ๒ ในโอกาสที่เหมาะสมที่ประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

569,259 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

53 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Nairobi

ภาษาราชการ

อังกฤษ Kiswahili

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายอูฮูรู มุยไก เคนยาตา (Mr. Uhuru Muigai Kenyatta)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โมนีกา จูมา (Monica Juma)

วันชาติ

12 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

95.50 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,816.6 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.37 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 KES = 28.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

หินปูน โซดาแอซ เกลือ หินอัญมณี ฟลูออสปาร์ สังกะสี เพชร ยิปซัม สัตว์ป่า พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก (พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ แบตเตอรี่ สิ่งทอ) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ชา ไม้ตัดดอก ปิโตรเลียมกลั่น กาแฟ แร่ไทเทเนียม ยารักษาโรค

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ปากีสถาน ยูกันดา เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมกลั่น รถยนต์ ยารักษาโรค น้ำมันปาล์ม ยารักษาโรค ธัญพืช น้ำตาลทรายดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

257.76 ล้าน USD ไทยส่งออก 223.56 ล้าน USD นำเข้า 34.20 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 189.36 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเคนยาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,126 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเคนยา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเคนยา

สถานเอกอัครราชทูต (Nairobi)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเคนยาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)