อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4605 view

รายละเอียดภาพรวม

แหล่งประมง
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน
อยู่ในกลุ่มประเทศ LDCs
กังวลต่อปัญหา Global Warming ที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศของคิริบาสโดยตรง
มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้น้ำทะเล และน้ำจืดผสมกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

811 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

115,850 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tarawa

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Taneti Maamau)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(H.E. Mr. Taneti Maamau)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.19 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,625.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AUD = 22.84 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง สินค้าหัตถกรรม ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าวแห้ง ปลา หูฉลาม สาหร่าย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือ เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

นิวซีแลนด์ ฟิจิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

88.10 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.28 ล้าน USD นำเข้า 85.82 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 83.54 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป กึ่งสำเร็จรูป ผ้าผืนและสิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคิริบาสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 366 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 72 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐคิริบาส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคิริบาส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐคิริบาสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล