เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหภาพคอโมโรส (Comoros)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6594 view

รายละเอียดภาพรวม

สหภาพคอโมโรสประกอบด้วยเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ (1) Grande Comore (2) Moheli และ (3) Anjouan (สำหรับเกาะ Mayotte ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะเดียวกัน ประชาชนได้ลงมติให้อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเด็นที่สหภาพคอโมโรสพยายามเรียกร้องอำนาจอธิปไตยเหนือ หมู่เกาะ Mayotte มาโดยตลอด)
รัฐธรรมนูญ ปี 2545 ให้ผู้แทนของแต่ละเกาะผลัดกันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยละ 5 ปี และแต่ละเกาะต่างก็มีอำนาจในการปกครองตนเอง จึงยังคงมีความแตกแยกทางด้านการเมือง มีข้อพิพาทระหว่างเกาะ และมีความขัดแย้งระหว่างทหารกับผู้นำพลเรือน
สหภาพคอโมโรสจัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง มีอัตราการเพิ่มของประชากรอยู่ในระดับสูง แต่ประชากรมีระดับการศึกษาต่ำ รายได้หลักของประเทศกว่าร้อยละ 50 มาจากภาคเกษตรกรรม การประมง การล่าสัตว์และป่าไม้ จึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,236 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

850,886 คน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Moroni

ภาษาราชการ

อาราบิค ฝรั่งเศส

ศาสนา

อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายอะซาลีย์ อัสซุมานีย์ (Mr. Azali Assoumani)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซูฟ มุฮัมมัด อัลอะมีน (Souef Mohamed El Amine)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 กรกฎาคม 2529 (ค.ศ. 1986)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.19 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,393.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.72 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 KMF = 6.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.7 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เป็นหมู่เกาะที่มีทัศนียภาพความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์

อุตสาหกรรมหลัก

การประมง การท่องเที่ยว การกลั่นน้ำหอม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กานพลู น้ำมันหอมระเหย วานิลลา เศษอลูมิเนียม ทองคำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย ฝรั่งเศส ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว น้ำสะอาด เนื้อสัตว์ปีก อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ เนื้อวัวแช่แข็ง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แทนซาเนีย ฝรั่งเศส อินเดีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.14 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.14 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.14 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย ข้าว รองเท้าและชิ้นส่วน สิ่งทออื่น ๆ ผักกระป๋องและผักแปรรูป (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหภาพคอโมโรสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,664 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2561)

คนไทยในสหภาพคอโมโรส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหภาพคอโมโรส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหภาพคอโมโรสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)