เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11909 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศไม่ติดทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากแร่ธาตุ มีน้ำมันสำรอง 3 หมื่นล้านบาร์เรล (2018) (อันดับ 12 ของโลก) ผลิตแร่ยูเรเนียมมากที่สุดในโลก (ปริมาณสำรองอันดับ ๒ ของโลก) ผลิตแร่โครเมียมเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่มีบทบาทแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ OIC OSCE CICA CIS SCO และ CSTO มีบทบาทแข็งขันในการสนับสนุนการยุติการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ บรรลุความตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ในการก่อตั้งธนาคารเชื้อเพลิงยูเรเนียมพลังงานต่ำ (IAEA Low Enriched Uranium Bank LEU) ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง (UNSC) วาระปี ค.ศ. 2017 - 2018

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,724,900 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

18 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Nur-Sultan

ภาษาราชการ

คาซัค

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายคาซึม โจมาร์ท โทคาเยฟ (Mr. Kassym Jomart Tokayev)

นายกรัฐมนตรี

นายอัสการ์ มามิน (Mr. Askar Mamin)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เบบุต อะตัมคูลอฟ (Beibut Atamkulov)

วันชาติ

16 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

6 กรกฎาคม 2535 (ค.ศ. 1992)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

170.54 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

9,236.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 KZT = 0.0849 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก แมงกานีส

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน ถ่านหิน แร่เหล็ก แมงกานีส โครไมท์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เชื้อเพลิงและน้ำมัน โลหะเหล็ก ทองแดง เคมีอนินทรีย์ แร่

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี จีน เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิงและน้ำมัน โลหะเหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

รัสเซีย จีน เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

91.79 ล้าน USD ไทยส่งออก 51.39 ล้าน USD นำเข้า 40.40 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 10.99 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก ตู้เย็น

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคาซัคสถานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 58,129 คน (ข้อมูลปี 2561) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐคาซัคสถานจำนวน 516 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐคาซัคสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคาซัคสถาน

สถานเอกอัครราชทูต (Nur-Sultan)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Almaty)

หน่วยงานของสาธารณรัฐคาซัคสถานในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)