ยุโรป

ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8108 view

รายละเอียดภาพรวม

เศรษฐกิจของลิกเตนสไตน์พึ่งพาสมาพันธรัฐสวิส โดยจัดตั้งสหภาพศุลกากรกับสมาพันธรัฐสวิส และใช้สกุลเงินฟรังก์สวิส
เศรษฐกิจของลิกเตนสไตน์พึ่งพาสมาพันธรัฐสวิส โดยจัดตั้งสหภาพศุลกากรกับสมาพันธรัฐสวิส และใช้สกุลเงินฟรังก์สวิส
มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในโลก
มีภาคการเงินขนาดใหญ่และเปิดเสรีในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และจึงเป็นแหล่งดึงดูด off-shore investment ที่สำคัญของยุโรป
เป็นหนึ่งในประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีบริษัทซึ่งจดทะเบียนมากกว่าจำนวนประชากรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงิน เนื่องจากมีกฎหมายเสรีที่อนุญาตให้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ทางธุรกิจจากต่างประเทศโดยปลอดภาษีในช่วงแรก
มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีการฟอกเงินข้ามชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศว่า เป็นศูนย์กลางการเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย เน้นนโยบายการบูรณาการยุโรป ยึดหลักนโยบายความเป็นกลาง และไม่มีกองทัพประจำการ แต่สามารถจัดตั้งกองทัพขึ้นมาได้หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ มีการหารือว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของลิกเตนสไตน์ แต่ไม่มีการทำความตกลงกันในด้านนี้ เน้นนโยบายการบูรณาการยุโรป แล้วพิ่งพาด้านการทหารจากใคร ? เยอรมนี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

160 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

37,910 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

เยอรมัน

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

6.66 ล้าน USD (ไทย 411.76 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

GDP Per Capital

178,713.0 USD (ไทย 5,979.3 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

GDP Growth

ร้อยละ -1.157 (ไทย ร้อยละ 3.3) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

สกุลเงิน

1 CHF = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -9.901 (ไทย ร้อยละ 0.2) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2559)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตโลหะ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม เซรามิกค เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร การท่องเที่ยว ทัศนอุปกรณ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม เครื่องโลหะ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าเกษตร วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

177.59 ล้าน USD ไทยส่งออก 173.68 ล้าน USD นำเข้า 3.91 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 169.77 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หลอดไฟฟ้า เครื่องตัดต่อไฟและป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจร

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 18.07 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐลิกเตนสไตน์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 480 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2559)

คนไทยในราชรัฐลิกเตนสไตน์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐลิกเตนสไตน์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชรัฐลิกเตนสไตน์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล