เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐไลบีเรีย (Liberia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6622 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของเหล่าทาสผิวดำจากสหรัฐฯ ที่ได้รับการปลดปล่อย (freed slave colony)
เมื่อปี ๒๓๙๐ ประกาศเป็นสาธารณรัฐ และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ
มีรายได้หลักจากเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ป่าไม้ สินแร่ เพชร ทองคำ และน้ำมันดิบ รวมทั้งยังมีความชำนาญด้านการประมง
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ยากจน และไม่รู้หนังสือ
ประสบปัญหาสงครามกลางเมืองยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่ปี 2532
UNSC ได้มีมติส่งมอบภารกิจด้านความมั่นคงกลับสู่รัฐบาลสาธารณรัฐไลบีเรียเมื่อเดือน มิ.ย 2559 โดยภารกิจ UNMIL ในสาธารณรัฐไลบีเรียสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561
มีการเลือกตั้ง ปธน. ในปี 2560 โดยนาย George Weah ชนะการเลือกตั้ง และเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

111,370 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Monrovia

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายจอร์จ ทอว์ลอน มันเนห์ อ็อปปอง อุสมัน เวอาห์ (Mr. George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เบซอห์นการ์ มิลตัน ฟินด์ลีย์ (Gbezohngar Milton Findley)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

8 กุมภาพันธ์ 2510 (ค.ศ. 1967)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.07 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

621.9 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ -2.28 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 LRD = 18.61 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 23.56 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่เหล็ก ไม้ท่อน เพชร ทอง พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปยาง การแปรรูปน้ำมันปาล์ม ไม้ซุง เพชร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ยาง ไม้ซุง เหล็ก เพชร โกโก้ กาแฟ (เรือ ทอง ยาง น้ำมันดิบ เมล็ดโกโก้)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เรือ ใบพัดเรือ น้ำมันปิโตรเลียม ข้าว โครงสร้างเหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน โปแลนด์ เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

53.90 ล้าน USD ไทยส่งออก 47.66 ล้าน USD นำเข้า 6.24 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 41.42 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไลบีเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 246 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐไลบีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไลบีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐไลบีเรียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)