เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ราชอาณาจักรเลโซโท (Lesotho)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6844 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ถูกล้อมรอบโดยประเทศแอฟริกาใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยากจน
เศรษฐกิจของราชอาณาจักรเลโซโทพึ่งพาประเทศแอฟริกาใต้เป็นหลัก รายได้หลักของ ราชอาณาจักรเลโซโทมาจากการส่งออกน้ำไปยังประเทศแอฟริกาใต้ อุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การปกครอง สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เป็นประมุขของรัฐ แต่ทรงไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติและบริหาร หัวหน้ารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคการเมือง
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2549
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จฯ เยือนไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

30,344 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Maseru

ภาษาราชการ

อังกฤษ Sesotho

ศาสนา

, คริสต์, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

นายโทมัส ทาบาเน (Mr. Thomas Thabane)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลเซโก มักโกที (Lesego Makgothi)

วันชาติ

4 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2.46 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,157.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 1.52 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 LSL = 211.26 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.19 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำ พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ เพชร ทราย ดิน หินสำหรับการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมหลัก

อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย หัตถกรรม ก่อสร้าง การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า รองเท้า ธัญพืช เพชร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา สวาซิแลนด์ เยอรมนี แคนาดา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ยารักษาโรค น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน จีน/ไต้หวัน อินเดีย แอฟริกาใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.99 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.99 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.99 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ประทีปโคมไฟ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเลโซโทเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 216 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 จากปี 2561)

คนไทยในราชอาณาจักรเลโซโท

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเลโซโท

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชอาณาจักรเลโซโทในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)