ยุโรป

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4203 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี
มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป
เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กทันสมัย ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายทั่วโลก บริษัทขนส่งทางอากาศ Cargolux ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ตั้งของสถาบันยุโรปที่สำคัญ อาทิ Secretariat-General of European Parliament, European Court of Justice และ European Investment Bank
อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,586 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

607,730 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Luxembourg

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส เยอรมัน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

แกรนด์ ดยุก อองรี (Grand Duke Henri)

นายกรัฐมนตรี

นายซาวีเยร์ เบตแตล (Mr. Xavier Bettel)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฌอง อัสเซลบอร์น (Jean Asselborn)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

69.49 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

114,340.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่เหล็ก ไม้แปรรูป

อุตสาหกรรมหลัก

การธนาคาร เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์จากยาง กระจก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์การขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

23.80 ล้าน USD ไทยส่งออก 5.30 ล้าน USD นำเข้า 18.50 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 13.20 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกล, ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, สินค้าทุนอื่นๆ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์ฺและส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, หลอดไฟฟ้า, อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 45.31 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐลักเซมเบิร์กเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 5,800 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐลักเซมเบิร์กจำนวน 1,664 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในราชรัฐลักเซมเบิร์ก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐลักเซมเบิร์ก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Luxembourg)

หน่วยงานของราชรัฐลักเซมเบิร์กในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)