ยุโรป

สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4197 view

รายละเอียดภาพรวม

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐลัตเวียเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในด้านการต่างประเทศในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ ความเป็นปึกแผ่นของสหภาพยุโรป (โดยเฉพาะในกรณียูเครน-ไครเมีย และ Brexit) รวมถึงการสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวลัตเวียที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

64,589 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Riga

ภาษาราชการ

รัสเซีย

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ ที่ ๕ (Harald V )

นายกรัฐมนตรี

นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Mrs. Erna Solberg)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

18 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

34.85 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

18,088.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหินเลน (peat) หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร สวีเดน เยอรมนี รัสเซีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปแลนด์ เอสโตเนีย ลิทัวเนีย สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

66.03 ล้าน USD ไทยส่งออก 49.14 ล้าน USD นำเข้า 16.89 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 32.25 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

นมและผลิตภัณฑ์นม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล

สินค้าส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐลัตเวียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,108 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐลัตเวีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐลัตเวีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Riga)

หน่วยงานของสาธารณรัฐลัตเวียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์. (Bangkok Metropolis)