เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Morocco)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 15180 view

รายละเอียดภาพรวม

โมร็อกโกมีความใกล้ชิดกับไทยในระดับรัฐบาลและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับไทย
เป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่มีบทบาทมากทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ
เป็นแหล่งส่งออกฟอสเฟตรายใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งนำเข้าปุ๋ยอันดับที่สำคัญของไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

446,550 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

36 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Rabat

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

118.50 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,237.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MAD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ฟอสเฟต แร่เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี ปลา และเกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

การทำเหมืองแร่หินฟอสเฟตและการแปรรูป สินค้าหนังสัตว์ สิ่งทอ การก่อสร้าง การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีจำพวกอนินทรีย์ ปุ๋ย(ฟอตเฟต) แร่ธาตุต่างๆ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลไม้จำพวกส้ม มะนาว พืชผักต่างๆ ปลา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สเปน ฝรั่งเศส บราซิล สหรัฐอเมริกา เบลเยียม อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมดิบ สิ่งทอ อุปกรณ์โทรคมนาคม ข้าวสาลี ก๊าซและไฟฟ้า พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี จีน เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย มอลโดวา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

169.94 ล้าน USD ไทยส่งออก 107.15 ล้าน USD นำเข้า 62.79 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 44.36 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด (แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป) เสื้อผ้าสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรโมร็อกโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 9,658 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรโมร็อกโกจำนวน 275 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในราชอาณาจักรโมร็อกโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรโมร็อกโก

สถานเอกอัครราชทูต (Rabat)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Casablanca)

หน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโกในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Prachuap Khiri Khan)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)