ยุโรป

มอนเตเนโกร (Montenegro)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5821 view

รายละเอียดภาพรวม

มอนเตเนโกรเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย)
มอนเตเนโกรและโคอโซอโวอเป็นสองแห่งในภูมิภาคที่ใช้เงินสกุลยูโร แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก EU
กำลังเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกอียู
อุตสาหกรรมหลักของมอนเตเนโกรคือ การท่องเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายของรัฐหรือการพัฒนามักมุ่งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเยือนมอนเตเนโกรมากกว่า 1.2 ล้านคน ส่วนมากเป็นชาวเซอร์เบียและรัสเซีย
มอนเตเนโกรได้ข้าเป็นสมาชิก NATO เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

14,026 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

622,350 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Podgorica

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

13 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

6 มิถุนายน 2550 (ค.ศ. 2007)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

5.45 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

8,760.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

บ๊อกไซต์ ถ่านหิน และไม้

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็ก อลูมิเนียม สินค้าเกษตรแปรรูป นักท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าวัตถุดิบ (ยกเว้น เชื้อเพลิง) เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สินแร่โลหะ จุกไม้ก๊อกและไม้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชิ้นส่วนและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สโลวีเนีย โครเอเชีย คอซอวอ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แร่เชื้อเพลิง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม อาหารและสัตว์มีชีวิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม โลหะในอุตสาหกรรม ยาและผลิตภัณฑ์ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี อิตาลี จีน เซอร์เบีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3.12 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.05 ล้าน USD นำเข้า 0.07 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.98 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ชิ้นส่วนและเครื่องประดับยนต์ เหล็ก เหล็กกล้า สินแร่และเศษโลหะ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และสารกึ่ง

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากมอนเตเนโกรเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 476 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2558)

คนไทยในมอนเตเนโกร

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในมอนเตเนโกร

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของมอนเตเนโกรในไทย

สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)