ยุโรป

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of North Macedonia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6495 view

รายละเอียดภาพรวม

มาซิโดเนียเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย มาซิโดเนีย มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย)
มาซิโดเนียได้รับสถานะ Candidate Country โดยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศตามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) เพื่อเข้าเป็นสมาชิก EU
มีความขัดแย้งเรื่องชื่อประเทศกับกรีซ เนื่องจากคำว่า มาซิโดเนีย เป็นชื่อดินแดนหนึ่งในกรีซ ทั้งนี้ ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับมาซิโดเนียภายใต้ชื่อสาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia)
มีความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์) CEFTA (แอลเบเนีย บอสเนียฯ โครเอเชีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร โคโซโว และมอลโดวา) เป็นต้น
ต้องการเจรจา FTA กับไทย แต่ไทยมีท่าทีให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากมาซิโดเนียจะเป็นสมาชิกอียูในอนาคตและ จะสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-อียูได้

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

25,713 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

12.67 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,083.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MKD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็กเกรดต่ำ ตะกั่ว ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ พลังงาน เคมีเภสัช

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

กรีซ เซอร์เบีย เยอรมนี คอซอวอ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เซอร์เบีย กรีซ รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6.07 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.55 ล้าน USD นำเข้า 2.52 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1.03 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สายไฟพันเกลียวและสายเคเบิล เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก วงจรพิมพ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมาซิโดเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,302 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐมาซิโดเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)