เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5128 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งปลาทูน่าที่สำคัญ สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าคือทูน่าแช่แข็ง
ปัจจุบัน มีภาคเอกชนไทยในสาขาการโรงแรมเข้าไปลงทุนในมัลดีฟส์หลายโครงการ เช่น กลุ่มอนันตรา เครือดุสิต เซนทารา และบริษัทพฤกษา
สภาวะโลกร้อนมีผลโดยตรงต่อมัลดีฟส์ รัฐบาลมัลดีฟส์จึงให้ความสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ
เป็นสมาชิกกลุ่ม The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) และ The Organization of Islamic Conference (OIC)
ไทยดำเนินความสัมพันธ์กับมัลดีฟส์ตามนโยบาย Look West โดยเน้นด้านความร่วมมือทางวิชาการและ การพัฒนา
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยือนมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งนับเป็นการเยือนของผู้นำระดับสูงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทย
นายอับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม ประธานาธิบดีมัลดีฟส์ ได้เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2559 และได้เข้าเยี่ยมคารวะ และพบหารือกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
นายโมฮัมเหม็ด ซาอิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ ได้เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 และได้เข้าพบหารือกับ รมว.กต. และ รมว.พณ.

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

300 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

515,700 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Maldives - Male

ภาษาราชการ

มัลดิเวียนเวฮี (Maldivian Divehi)

ศาสนา

อิสลามนิกายซุนนี่

พระประมุข

ประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม (Abdulla Yameen Abdul Gayoom)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โมฮัมเหม็ด อาซิม (Mohamed Asim)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

21 มิถุนายน 2522 (ค.ศ. 1979)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

5.27 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

10,223.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MVR = 2.06 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์ทะเล ปลาทูน่า

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปปลา การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สัตว์น้ำสด เนื้อสัตว์และอาหารทะเล

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไทย ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร แร่เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สิงคโปร์ จีน อินเดีย ศรีลังกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

180.85 ล้าน USD ไทยส่งออก 120.60 ล้าน USD นำเข้า 60.25 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 60.35 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 18,989 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐมัลดีฟส์จำนวน 7,286 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Maldives - Male)

หน่วยงานของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)
สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)