เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐนามิเบีย (Namibia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4393 view

รายละเอียดภาพรวม

อดีตอาณานิคมของเยอรมนี และต่อมาอยู่ใต้การดูแลของแอฟริกาใต้ จนกระทั่งปี 2533
อุดมด้วยแร่ธาตุ และอัญมณีต่าง ๆ ได้แก่ เพชร ทองแดง ทองคำ สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม และพลอย
ตั้งแต่ได้รับเอกราช รัฐบาลภายใต้การนำของพรรค SWAPO (South West Africa People’s Organisation) มีเสถียรภาพมาก อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาวุโสบางส่วนของพรรค ฯ ได้แยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ คือ พรรค RDP (Rally for Democracy and Progress) เมื่อปลายปี 2550 ทำให้เกิดพรรคฝ่ายค้านที่ค่อนข้างเข้มแข็ง
มีการเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ พรรค SWAPO

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

824,269 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Windhoek

ภาษาราชการ

อังกฤษ เยอรมัน

ศาสนา

, คริสต์

ประธานาธิบดี

ด็อกเตอร์ฮาเก เกียงโกบ (Dr. Hage Geingob)

นายกรัฐมนตรี

นางซารา คูกองเกลวา-อามาดิลา (Mrs. Saara Kuugongelwa-Amadhila)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เนทุมโบ นานดี ไดทวาห์ (Netumbo Nandi Ndaitwah)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

12.37 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

4,957.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ -1.13 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 NAD = 211.26 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.73 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เพชร ทองแดง ยูเรเนียม ทอง เงิน ตะกั่ว ดีบุก ลิเธียม แคดเมียม แร่ทังสเตน สังกะสี เกลือ พลังงานน้ำ ปลา

อุตสาหกรรมหลัก

เนื้อบรรจุกระป๋อง ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม เหมืองแร่ (เพชร ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เงิน ทังสเตน ยูเรเนียม ทองแดง)

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เพชร ทองแดง ทอง ยูเรเนียม ปลาแช่แข็ง เคมี สัตว์ เนื้อ ผลไม้และถั่ว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ บอตสวานา แซมเบีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เพชร ทองแดงดิบ แร่ทองแดง เรือ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ บอตสวานา แซมเบีย จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

14.17 ล้าน USD ไทยส่งออก 5.62 ล้าน USD นำเข้า 8.55 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 2.93 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ลวดและสายเคเบิล ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐนามิเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,012 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐนามิเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐนามิเบีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Windhoek)

หน่วยงานของสาธารณรัฐนามิเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)