เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐไนเจอร์ (Niger)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9923 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสหประชาชาติ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย พื้นที่เพาะปลูกน้อย ไม่มีทางออกทะเล
สินค้าส่งออกหลัก คือ แร่ยูเรเนียม แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาล้าหลัง มีอัตราการรู้หนังสือของประชากรต่ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram ในไนจีเรีย ซึ่งมีชายแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาผู้อพยพลี้ภัย อันเกิดจากการก่อการร้ายด้วยเช่นกัน
สาธารณรัฐไนเจอร์จัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดขึ้นเมื่อต้นปี 2559 และมีกำหนดการเลือกตั้งครั้งถัดไปในปี 2564

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,267,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

23 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Niamey

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายมาฮามาดู อีซูฟู (Mr. Mahamadou Issoufou)

นายกรัฐมนตรี

นายบริกี ราฟินี (Mr. Brigi Rafini)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อิบราฮิม ยาคูบู (Ibrahim Yacoubou)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

12.93 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

554.6 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.83 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -2.49 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ยูเรเนียม ถ่านหิน แร่เหล็ก ดีบุก ฟอสเฟต ทอง โมลิบดีนัม ยิปซัม เกลือ ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ยูเรเนียม ซีเมนต์ อิฐ สบู่ สิ่งทอ แปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สารกัมมันตรังสี น้ำมันปิโตรเลียม เมล็ดพืชน้ำมัน ทอง ก๊าซปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส มาลี จีน เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยา ข้าว น้ำมันปาล์ม สารกำจัดศัตรูพืช ปูนซีเมนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อินเดีย กานา จีน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

13.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 13.60 ล้าน USD นำเข้า 0.23 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 13.37 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ยุทธปัจจัย เครื่องประดับอัญมณี เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เมล็ด ผลและสปอร์ชนิดที่ใช้ในการเพาะปลูก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไนเจอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 131 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐไนเจอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไนเจอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐไนเจอร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (New Delhi)