เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Nigeria)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10313 view

รายละเอียดภาพรวม

มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา และมีบทบาทสำคัญในสหภาพแอฟริกา (African Union–AU)
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
ในปี 2562 มีมูลค่าการค้าเป็นอันดับ 4 ของไทยในแอฟริกา
เคยเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทย แต่ด้วยนโยบายลดการนำเข้าอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงทำให้มีการนำเข้าข้าวน้อยลง
เป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC มีปริมาณน้ำมันสำรองลำดับที่ 2 ของแอฟริกา รองจากลิเบีย แต่มีผลผลิตน้ำมันเป็นอันดับที่ 1 ของทวีป อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการแปรรูปน้ำมันดิบและต้องนำเข้าน้ำมันกลั่นแล้วเพื่อการบริโภค
รัฐบาลปัจจุบันประกาศนโยบาย Economic Recovery and Growth Plan – ERGP เพื่อสร้างความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ
มีปัญหาการคอร์รัปชันในภาครัฐ และการก่อความไม่สงบของกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

923,773 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

201 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Abuja

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายมูฮัมมาดู บูฮารี (Mr. Muhammadu Buhari)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จอฟฟรีย์ ออนเยมา (Geoffrey Onyema)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

448.12 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

2,229.9 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.21 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 NGN = 8.05 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 11.4 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ดีบุก แร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน ตะกั่ว สังกะสี พื้นที่ทำการเกษตร

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมันดิบ ถ่านหิน ดีบุก แร่โคลัมไบต์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ เขาสัตว์และหนังสัตว์ ซีเมนต์และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ อาหาร รองเท้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งพิมพ์เซรามิก เหล็ก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียม น้ำมันปิโตรเลียม เมล็ดโกโก้ ไม้หยาบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อินเดีย สหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม เรือบรรทุกสินค้า ข้าวสาลี รถยนต์ น้ำตาลทรายดิบ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

592.84 ล้าน USD ไทยส่งออก 210.03 ล้าน USD นำเข้า 382.81 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 172.78 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ข้าว (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,115 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2559)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

สถานเอกอัครราชทูต (Abuja)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)