ยุโรป

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5992 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งและเป็นประตูสู่ยุโรป
เป็นเมืองหลวงด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (ที่ตั้งของศาลยุติธรรมโลก)
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการฟื้นฟูสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีระดับสูงในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวนเครื่องจักรกล และการขนส่งสินค้า
มีบริษัทเข้ามาลงทุนในไทยสูงที่สุดในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

41,543 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Amsterdam

ภาษาราชการ

ดัทช์

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดี วิลเลม อเล็กซานเดอร์ คลอส จอร์จ เฟอร์ดินานด์ (Willem-Alexander Claus George Ferdinand)

นายกรัฐมนตรี

นายมาร์ค รุตเตอร์ (Mr. Mark Rutte)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สแต็ฟ โบลก (Stef Blok)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2403 (ค.ศ. 1860)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

912.87 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

52,978.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและวิศวกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เบลเยียม เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และเชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร เบลเยียม เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6,226.95 ล้าน USD ไทยส่งออก 5,205.35 ล้าน USD นำเข้า 1,021.60 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 4,183.75 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม, ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ, แผงวงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 663.49 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 2633.20 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 236,232 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จำนวน 42,600 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 113 จากปี 2558)

คนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Hague)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Amsterdam)

หน่วยงานของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)