ยุโรป

ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9023 view

รายละเอียดภาพรวม

ไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA และ EEA
มีอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประมง สื่อสารโทรคมนาคม IT กระดาษ
เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

385,199 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Oslo

ภาษาราชการ

นอร์เวย์

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

พระประมุข

เฮรัล เดอะ ฟิฟท์ ออฟ นอร์เวย์ (Harald V of Norway)

นายกรัฐมนตรี

นางเออร์นา โซลเบิร์ก (Mrs. Erna Solberg)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อีนะ เอริกเซน เซอไรดะ (Ine Eriksen Søreide)

วันชาติ

17 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 พฤศจิกายน 2448 (ค.ศ. 1905)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

434.75 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

81,807.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 NOK = 3.76 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

พลังงาน ประมง IT ICT

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า นิเกิลและอลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า ปลาและสัตว์น้ำ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารและสัตว์เลี้ยง สินแร่และเศษโลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

580.91 ล้าน USD ไทยส่งออก 200.86 ล้าน USD นำเข้า 380.05 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 179.19 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (3) เนื้อสัตว์ (4) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

5 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (3) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (5) เคมีภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรนอร์เวย์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 128,837 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์จำนวน 16,575 คน (ข้อมูลปี 2561)

คนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต (Oslo)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Oslo)

หน่วยงานของราชอาณาจักรนอร์เวย์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)