อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐนาอูรู (Nauru)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10154 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสาธารณรัฐเอกราชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
มีเหมืองแร่ฟอสเฟต ซึ่งคาดว่ามีกำลังผลิตถึงประมาณปี ๒๕๘๐
เป็นที่ตั้งของ Regional Processing Center for Asylum Seeker ของออสเตรเลียตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
เป็นประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ประเทศแรกที่เปิดสถานกงสุลใหญ่ ในไทย และมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนไทยบ่อยครั้ง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

21 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

12,700 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Yaren

ภาษาราชการ

นาอูรวน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Honorable Baron Divavesi Waqa)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Honorable Baron Divavesi Waqa)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.11 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

9,030.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -3.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 AUD = 22.84 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ฟอสเฟต สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ฟอสเฟต ผลิตภัณฑ์มะพร้าว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ฟอสเฟต ปลา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ไนจีเรีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร น้ำมัน เครื่องจักร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย ฟิจิ อินเดีย สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.30 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.30 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.30 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐนาอูรูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 214 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐนาอูรู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐนาอูรู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐนาอูรูในไทย

สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Bangkok Metropolis)