อเมริกาและแปซิฟิก

นีอูเอ (Niue)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5066 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นหมู่เกาะปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก
มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับนิวซีแลนด์

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

260 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1,190 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

Alofi

ภาษาราชการ

อังกฤษ Polynesian

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

พระประมุข

( H.M. Queen Elizabeth II )

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Toke Tufukia Talagi)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Toke Tufukia Talagi)

วันชาติ

19 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

10.01 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

5,800.0 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 NZD = 21.61 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ประมง

อุตสาหกรรมหลัก

หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กะทิกระป๋อง เผือก น้ำผึ้ง วนิลา มะพร้าวแห้ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สัตว์ สินค้าแปรรูป เครื่องจักร เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในนีอูเอ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในนีอูเอ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของนีอูเอในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล