อเมริกาและแปซิฟิก

นิวซีแลนด์ (New Zealand)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7204 view

รายละเอียดภาพรวม

ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในเส้นทางการขนส่งทางเรือเชื่อมระหว่างเอเชียและอเมริกาใต้ และเป็นประตูไปสู่แปซิฟิกใต้ - มุ่งดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ เน้นให้ความช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก มีเทคโนโลยีทันสมัยทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม - ภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยว และการศึกษา - อดีตนายกรัฐมนตรี Helen Clark ลงสมัครรับการเลือกตั้งในตำแหน่งเลขาธิการ UN วาระ 2017 (ปัจจุบันนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส อดีต นรม. โปรตุเกส ชนะการเลือกตั้งและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

268,670 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Wellington

ภาษาราชการ

อังกฤษ เมารี

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒ ( )

นายกรัฐมนตรี

นางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น (Miss Jacinda Ardern)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วินสตัน ปีเตอร์ส (Winston Peters)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

205.02 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

41,966.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 NZD = 21.61 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ทอง และหินปูน

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร กระดาษ ปุ๋ย ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อะลูมิเนียม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์เนยและนม เนื้อสัตว์ ไม้ น้ำผึ้ง น้ำมันดิบ เครื่องจักร ผลไม้ ปลาและสัตว์น้ำ ไวน์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

มันปิโตรเลียม เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ พลาสติก อุปกรณ์การแพทย์ เหล็กและเหล็กกล้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2,385.52 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,666.51 ล้าน USD นำเข้า 719.01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 947.50 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ไม้ ผักและผลไม้ ปลาและสัตว์น้ำ และอาหารปรุงแต่งสำหรับทารก และเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋อง แปรรูป เครื่องสำอางค์ และข้าว

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 6.47 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 116,697 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 0 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปนิวซีแลนด์จำนวน 26,649 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560)

คนไทยในนิวซีแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Wellington)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Auckland)

หน่วยงานของนิวซีแลนด์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)