เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

รัฐสุลต่านโอมาน (Oman)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7931 view

รายละเอียดภาพรวม

โอมานเป็นประเทศอาหรับสายกลาง มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากมีความสำคัญต่อไทยในด้านพลังงาน
โอมานสนใจขอรับความช่วยเหลือจากไทยหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการทำฝนเทียม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aquaculture)
โอมานเป็นตลาดที่ยังมีช่องทางในการเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย รวมทั้งมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

309,500 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Muscat

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

18 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

79.29 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

16,418.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 OMR = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ทองแดง หินอ่อน หินปูน โครเมียม ยิปซั่ม ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิต/กลั่นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้าง ซีเมนต์ ทองแดง เหล็กกล้าเคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ การ re-export อาหารทะเล โลหะ สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

765.12 ล้าน USD ไทยส่งออก 563.74 ล้าน USD นำเข้า 201.38 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 362.36 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1.57 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐสุลต่านโอมานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 104,307 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในรัฐสุลต่านโอมาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐสุลต่านโอมาน

สถานเอกอัครราชทูต (Muscat)

หน่วยงานของรัฐสุลต่านโอมานในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)