เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

รัฐปาเลสไตน์ (Palestine)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 28319 view

รายละเอียดภาพรวม

ขณะนี้กลุ่มฟาตาห์ (Fatah) ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่มีนโยบายประนีประนอมกับอิสราเอล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำการเมืองรัฐบาลปาเลสไตน์ (Palestinian Authority- PA) ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศซึ่งปกครองและดูแลเขต West Bank ในขณะที่กลุ่มฮามาส (Hamas) ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองแนวทางอิสลามนิยมปาเลสไตน์หัวรุนแรงควบได้คุมอำนาจการปกครองในฉนวน Gazaและต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ (Unity Government) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 (ค.ศ. 2014) แต่กลุ่มฟาตาห์ยังคงเป็นฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าในรัฐบาลดังกล่าว
ปาเลสไตน์ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมุสลิมในการต่อสู้เพื่อสิทธิและการปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์จากการยึดครองของอิสราเอล รวมทั้งนครเยรูซาเล็มตะวันออก
เป็นสมาชิก OIC, และNAM, UNESCOและPLO (Palestine Liberation Organization) เป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ
ปัจจุบันมีประเทศที่รับรองรัฐปาเลสไตน์แล้ว 135 ประเทศ รวมไทย (สถานะ ปี 2557) (ค.ศ. 2014)
ปาเลสไตน์ได้รับรองสถานะเป็น Non-member Observer State ของสหประชาชาติในเวที UNGA 67 (ปี 2555) (ค.ศ. 2012)
เข้าเป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 (ค.ศ. 2015)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

6,220 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

15 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

14.50 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

3,094.7 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 ILS = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.2 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมครัวเรือนผลิตเสื้อผ้า สบู่ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกะสลักจากไม้มะกอก ของที่ระลึกทำจากมุก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลไม้ (ส้ม) ดอกไม้ สินค้าเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิสราเอล จอร์แดน อียิปต์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อิสราเอล จอร์แดน อียิปต์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3.83 ล้าน USD ไทยส่งออก 3.83 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 3.83 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐปาเลสไตน์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,209 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2558)

คนไทยในรัฐปาเลสไตน์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐปาเลสไตน์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของรัฐปาเลสไตน์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)