ยุโรป

สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4256 view

รายละเอียดภาพรวม

ไทยและโปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีและมีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ครบรอบ 500 ปี ระหว่างกัน เมื่อปี 2554 โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
โปรตุเกสให้ความสนใจในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงาน
นายอันตอนิอู กูเตร์เรส (Antonio Guterres) อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 2564
โปรตุเกสได้รับเลือกตั้งในสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) วาระปี ค.ศ. 2015 – 2017 เป็นครั้งแรก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

92,391 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Lisbon

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายมาร์แซลู รือเบลู ดี โซว์ซา (Mr. Marcelo Rebelo de Sousa)

นายกรัฐมนตรี

นายอันตอนิอู กอสตา (Mr. Antonio Costa)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออกุชตู ซานตูช ซิลวา (Augusto Santos Silva)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

237.98 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

23,145.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทรัพยากรน้ำ ทองแดง สังกะสี ทอง และเงิน

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า อาหาร กระดาษ ไม้ก๊อก โครงสร้างเหล็กที่ให้วางรากฐาน เคมีภัณฑ์ กลั่นน้ำมัน ปลากระป๋อง ไวน์ ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ พลาสติกและยาง เครื่องหนัง ไม้ก๊อก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องหนัง ไม้ แผ่นไม้และกระดาษ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

238.48 ล้าน USD ไทยส่งออก 169.00 ล้าน USD นำเข้า 69.48 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 99.52 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ, ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เม็ดพลาสติก, เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโปรตุเกสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 50,890 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐโปรตุเกสจำนวน 12,306 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 187 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโปรตุเกส

สถานเอกอัครราชทูต (Lisbon)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Porto)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโปรตุเกสในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)