ยุโรป

สาธารณรัฐเซอร์เบีย (Serbia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11297 view

รายละเอียดภาพรวม

เซอร์เบียเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโสวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย) โดยเซอร์เบียเป็นศูนย์กลาง
ต้องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ปัจจุบันได้รับสถานะเป็น candidate country เเละเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดให้การมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับคอซอวอเป็นบทหนึ่งของการเจรจา
สามารถผลิตผลราสเบอร์รี่ คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของผลผลิตโลก และเป็นผู้นำการส่งออกผลไม้แช่แข็ง
ประสงค์จะขอเข้าภาคยานุวัติ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) และเข้าเป็นสมาชิก ASEM โดยขอให้ไทยสนับสนุนเซอร์เบียใน ประเด็นดังกล่าว
เป็นสมาชิกกลุ่ม Craiova ร่วมกับโรมาเนียและบัลแกเรีย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มหลวม ๆ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภูมิภาคบอลข่าน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

88,361 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

682,080 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

เซอร์เบียน

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายอเล็กซานเดอร์ วูชิช (Mr. Aleksandar Vučić)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

50.51 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,234.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 CAD = 24.10 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครเมียม ทอง เงิน แมกนีเซียม หินปูน เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กกล้า เครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร ยางรถยนต์ ตะกั่ว อุปกรณ์การขนส่ง เคมีเภสัช เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ยานยนต์และยานเบาะอากาศ (air cushion vehicles) ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ธัญพืชสำเร็จรูป ผักและผลไม้ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม ธาตุเหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเหล็ก ยาง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส โครเอเชีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย รัสเซีย อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์การขนส่ง ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ยาเละเภสัชภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส โรมาเนีย ตุรกี ออสเตรีย โปแลนด์ ฮังการี จีน อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

35.25 ล้าน USD ไทยส่งออก 23.20 ล้าน USD นำเข้า 12.05 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.15 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว เครื่องมือเพทย์เละอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยางพารา แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซอร์เบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,499 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซอร์เบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซอร์เบีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Belgrade)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซอร์เบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Jakarta Raya)