อเมริกาและแปซิฟิก

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5180 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นแหล่งประมงที่สำคัญ
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

28,900 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

652,860 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Honiara

ภาษาราชการ

อังกฤษ พิดจิน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(H.M. Queen Elizabeth II )

นายกรัฐมนตรี

(The Hon. Rick Houenipwela)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(The Hon. George Milner Tozaka OBE)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.41 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,162.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SBD = 3.91 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ สัตว์น้ำ ทอง

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง เหมืองแร่ ป่าไม้ กสิกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ไม้ ปลา มะพร้าวแห้ง น้ำมันปาล์ม โกโก้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร น้ำมัน เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

38.66 ล้าน USD ไทยส่งออก 11.99 ล้าน USD นำเข้า 26.67 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 14.68 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ไม้ซุงและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะโซโลมอนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 128 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558)

คนไทยในหมู่เกาะโซโลมอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในหมู่เกาะโซโลมอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของหมู่เกาะโซโลมอนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล