เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5622 view

รายละเอียดภาพรวม

ประสบปัญหาความยากจน มีการต่อสู้กันระหว่างเผ่าพันธุ์
อุดมด้วยทรัพยากร ทั้งทางบกและทะเล แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เพชร
ทหารไทยเคยเข้าร่วมกองกำลังของสหประชาชาติ (UNAMSIL) ปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนระหว่าง ต.ค. 2542 - ต.ค. 2548
ประสบปัญหาการว่างงานอย่างหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและอดีตทหาร
นาย Victor Bockarie Foh อดีต ออท. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน/จีน (และ ออท. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน/ปทท. ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง) ได้รับการแต่งตั้งเป็น รอง ปธน. แทน นาย Samuel Sam-Sumana ที่ถูก ปธน. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนสั่งปลด ข้อหาละทิ้งหน้าที่และลี้ภัยใน สอท. สหรัฐฯ/สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

71,740 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

8 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Freetown

ภาษาราชการ

อังกฤษ Mende Temne Krio

ศาสนา

คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

(Julius Maada Bio)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซามูรา คามารา (Samura Mathew Wilson Kamara)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.94 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

504.5 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.51 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 SLL = 0.35 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 14.8 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เพชร แร่ไททาเนียม บอกไซต์ แร่เหล็ก ทอง โครไมต์

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองเพชร เหมืองแร่เหล็ก รูไทล์และบอกไซต์ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เครื่องดื่ม สิ่งทอ ยาสูบ รองเท้า)

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่เหล็ก แร่ไทเทเนียม เพชร เมล็ดโกโก้ แร่อลูมิเนียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว รถยนต์ ปูนซีเมนต์ รถบรรทุก ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

11.74 ล้าน USD ไทยส่งออก 10.32 ล้าน USD นำเข้า 1.42 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 8.90 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่นๆ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ข้าว (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 113 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 21 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)