เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเซเนกัล (Senegal)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4877 view

รายละเอียดภาพรวม

การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องประชาธิปไตยและการมีธรรมาภิบาลในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารและมีพรรคฝ่ายค้านที่ถูกกฎหมายประเทศแรกในแอฟริกา
รัฐบาลสาธารณรัฐเซเนกัลมีนโยบายลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
มีปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนกับแกมเบียมาตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศ
สาธารณรัฐเซเนกัลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศระยะยาวโดยการดำเนินโครงการตามแผน Plan Senegal Emergent–PSE (The Emerging Senegal Plan)
ปธน. แม็กคีย์ ซัลล์ แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ได้ประกาศยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเข้าประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ปธน. แม็กคีย์ ซัลล์ แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ได้ประกาศให้มีการทำประชามติเกี่ยวกับการปรับแก้ รธน. (ฉบับ 22 มกราคม 2544) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยประเด็นสำคัญในการปรับแก้ รธน. คือ การปรับวาระ ปธน. จาก 7 ปี เหลือ 5 ปี และการเพิ่มอำนาจและจำนวนสมาชิกสภา รธน. จาก 5 คน เป็น 7 คน ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

196,722 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

16 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Dakar

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายแม็กคีย์ ซัลล์ (Mr. Macky Sall)

นายกรัฐมนตรี

นายมาฮาเมด บูน อับดัลลาห์ ดียอนน์ (Mr. Mahammed Boun Abdallah Dionne)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซีดีคี คาบา (Sidiki Kaba)

วันชาติ

4 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

23.58 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,446.8 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.27 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.76 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปลา ฟอสเฟต แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปสินค้าเกษตรและปลา เหมืองแร่ฟอสเฟต ปุ๋ย การกลั่นปิโตรเลียม เหมืองแร่เหล็ก เพทาย ทองคำ อุปกรณ์ก่อสร้าง การต่อเรือและซ่อม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม กรดฟอสโฟริก ทอง ปลาแช่แข็ง ปูนซีเมนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

มาลี อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ข้าว ยา รถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ไนจีเรีย เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

204.64 ล้าน USD ไทยส่งออก 197.60 ล้าน USD นำเข้า 7.04 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 190.56 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผ้าปักและผ้าลูกไม้ รถยนต์และอุปกรณ์ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเซเนกัลเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,097 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล

สถานเอกอัครราชทูต (Dakar)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซเนกัลในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล