อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐซูรินาม (Suriname)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17313 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งในแง่พื้นที่และประชากร เป็นสมาชิกกลุ่ม CARICOM OAS และ NAM
อุตสาหกรรมหลักได้แก่ เหมืองแร่อะลูมิเนียม (Bauxite)
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

163,820 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

538,200 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

Paramaribo

ภาษาราชการ

ดัทช์

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายเดซิเรอ เดลาโน “เดอซี” เบาเตอร์เซอ (Mr. Desiré Delano “Desi” Bouterse)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ยิลดิซ พอลลัค บีกลี (Yldiz Deborah Pollack-Beighle)

วันชาติ

25 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.32 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

5,900.6 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 0.1 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SRD = 4.28 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 22 (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ซุง พลังงานน้ำ ปลา ดินขาว กุ้ง แร่บอกไซต์ ทองคำ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่บอกไซต์และทองคำ ผลิตแร่อะลูมินา น้ำมัน ตัดไม้ แปรรูปอาหาร ประมง อาหาร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่อะลูมิเนียม ทองคำ น้ำมันดิบ ไม้ซุง กุ้ง ปลา ข้าว กล้วย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์การผลิต น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องบริโภค นุ่น สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น จีน ตรินิแดดและโตเบโก เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

15.08 ล้าน USD ไทยส่งออก 13.35 ล้าน USD นำเข้า 1.73 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.62 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (2) ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ (3) สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ (4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด (5) น้ำมันสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ (4) เครื่องดื่ม (5) ผักกระป๋องแปรรูป

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซูรินามเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 151 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2558) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐซูรินามจำนวน 10 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐซูรินาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซูรินาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐซูรินามในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Jakarta Raya)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)