เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (South Sudan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6381 view

รายละเอียดภาพรวม

แยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 ล้านคน และผลัดถิ่น 4 ล้านคน จนองค์กรระหว่างประเทศต้องเข้ามาดูแลรักษาสันติภาพ
ไทยรับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2554 และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556
มีแหล่งน้ำมันดิบสำรองสูง คาดว่าร้อยละ 75 ของกำลังผลิตน้ำมันดิบจำนวนประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันของซูดานมาจากแหล่งน้ำมันในเซาท์ซูดาน
มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีแม่น้ำ White Nile ผ่าน และมีอากาศร้อนชื้น สามารถปลูก พืชเมืองร้อนได้ดี
มีปัญหากับซูดานเรื่องภาระหนี้สินเดิมของซูดาน สถานะพลเมืองซูดาน-เซาท์ซูดาน การกำหนดเขตแดน และสิทธิครอบครองดินแดน Abyei ซึ่งมีแหล่งน้ำมันดิบจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

644,329 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Juba

ภาษาราชการ

อังกฤษ อาราบิค

ศาสนา

-

ประธานาธิบดี

นายซัลวา คีร์ มายาร์ดิต (Mr. Salva Kiir Mayardit)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เนียล เดง เนียล (Nhial Deng Nhial)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

3.07 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

283.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

-

สกุลเงิน

1 SSP = 22.57 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ พื้นที่ทำเกษตรกรรม ทองคำ เพชร น้ำมัน ไม้เนื้อแข็ง หินปูน แร่เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ถ่านหิน ยูเรเนียม โครเมียม สังกะสี ทังสเตน ไมกา

อุตสาหกรรมหลัก

ฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี อ้อย มันสำปะหลัง มะม่วง มะละกอ กล้วยหอม มันเทศ งา ถั่ว ปศุสัตว์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ เมล็ดพืชน้ำมัน น้ำมันเมล็ดดอกไม้ ถั่วอบแห้ง ชิ้นส่วนเรือ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน จอร์แดน ยูเครน เคนยา ยูกันดา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำตาลทรายดิบ ยา รถยนต์ ปาล์มน้ำมัน ข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ยูกันดา จีน เนเธอร์แลนด์ เคนยา อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

20.75 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.74 ล้าน USD นำเข้า 0.01 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 20.73 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเซาท์ซูดานจำนวน 80 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเซาท์ซูดานในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล