อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ (El Salvador)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18331 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทยในลาตินอเมริกา
มีขนาดเล็กที่สุดในอเมริกากลาง และมีระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา
ใช้เงินตรา 2 สกุล คือ ดอลลาร์สหรัฐ และโคลอน
มีความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ (US - CAFTA)
ยังไม่มีความตกลงใดกับไทย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

21,041 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

San Salvador

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Salvador Sánchez Cerén)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Carlos Alfredo Castaneda Magaña)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

26.06 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,058.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ ปิโตรเลียม ทองคำ

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม ปุ๋ย ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ โลหะเบา

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กาแฟ น้ำตาล สิ่งทอ ทองคำ เอธานอล เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เชื้อเพลิง อาหาร ปิโตรเลียม ไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา จีน เม็กซิโก ฮอนดูรัส

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

51.13 ล้าน USD ไทยส่งออก 41.73 ล้าน USD นำเข้า 9.40 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 32.33 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 2) เครื่องจักรไฟฟ้า 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 5) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ผลิตภัณฑ์ยาง 3) เม็ดพลาสติก 4) เส้นใยประดิษฐ์ 5) เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 686 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (San Salvador)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)