เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (Syria)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8844 view

รายละเอียดภาพรวม

ซีเรียเคยอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2489
การชุมนุมประท้วงในซีเรียเริ่มขึ้นในเดือน มี.ค. 2554 มีสาเหตุมาจากความไม่พอใจต่อการครองอำนาจอย่างยาวนานของรัฐบาล การฉ้อราษฎร์บังหลวง และปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการว่างงาน รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจาก Arab Spring ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านแล้วกว่า ๒๒0,000 คน ผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านกว่า 4 ล้านคน และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศประมาณ 7.6 ล้านคน
ซีเรียเคยเป็นประธานสันนิบาตอาหรับ และประธานการประชุม OIC CFM ครั้งที่ 36 ในปี 2552 อย่างไรก็ดี ภายหลังการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้าน OIC ได้ระงับสมาชิกภาพของซีเรียใน OIC เมื่อปี 2555

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

185,180 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2550)

เมืองหลวง

Damascus

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

17 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

40.41 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2550)

GDP Per Capital

2,058.0 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2550)

GDP Growth

ร้อยละ 2.7 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2550)

สกุลเงิน

1 SYP = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 36.7 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2550)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ฟอสเฟต โครเมียม แมงกานีส แร่เหล็ก หินเกลือ หินอ่อน และยิปซั่ม

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน สิ่งทอ การแปรรูปอาหาร ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ เส้นใย เสื้อผ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิรัก ซาอุดีอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลิเบีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร เคมีภัณฑ์ โลหะและผลิตภัณฑ์ ด้าย

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน อิรัก ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

64.29 ล้าน USD ไทยส่งออก 64.06 ล้าน USD นำเข้า 0.23 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 63.83 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางพารา ผ้าผืน เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอาหรับซีเรียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 5,989 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Damascus)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์