เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐชาด (Chad)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7295 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC วาระปี 2557 - 2558
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของแอฟริกา พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นทะเลทราย มีทองคำและยูเรเนียมมาก และเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังล้าหลัง
หลังได้รับเอกราช เกิดสงครามกลางเมืองบ่อยครั้ง เคยถูกลิเบียรุกราน มีความขัดแย้งระหว่าง ปชช. ในภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหรับ/มุสลิม และทางใต้ซึ่งเป็นคริสต์หรือนับถือวิญญาณ (animism) นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่สงบจากกลุ่มกบฏติดอาวุธทางเหนือและจากซูดาน รวมถึงปัญหากลุ่มก่อการร้าย Boko Haram บริเวณ Lake Chad
สถานการณ์ทางการเมืองของชาดยังคงมีเสถียรภาพ โดยประธานาธิบดี ไอดริสส์ เดบี มีเสียงข้างมากในสมัชชาแห่งชาติ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2533 จากการทำรัฐประหาร) ท่ามกลางกระแสคัดค้านของพวกกบฏที่ยังคงพยายามใช้ความรุนแรงโค่นล้มรัฐบาล (ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยของ ปท.)
ชาดต้องรับภาระผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในซูดานและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดย UN ได้มอบหมายให้กองกำลัง MINURCAT ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในชาด ซึ่งหมดวาระแล้วในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ความสัมพันธ์ระหว่างชาดและซูดานพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดย ปธน. ของทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะยุติความขัดแย้งกัน และส่งเสริมให้ คสพ. ของทั้งสองประเทศเข้าสู่สภาพปกตินอกจากนี้ยังได้ประกาศแผนที่จะสร้างถนนเชื่อมระหว่างซูดานและชาดด้วยเช่นกัน
IMF มีบทบาทในการประเมินเศรษฐกิจมหภาคและความสำเร็จทางด้านนโยบายของชาด
ชาดจัดการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ผลปรากฏว่า นาย Idriss D?by ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 5 ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2559 นาย Idriss D?by ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแอฟริกาต่อจากนาย Robert Mugabe ประธานาธิบดีซิมบับเว ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,284,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

15 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

Ville de N'Djamena

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส อาหรับ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายไอดริสส์ เดบี (Mr. Idriss D?by)

นายกรัฐมนตรี

นายอัลแบร์ พาฮีมี ปาดักเก (Mr. Albert Pahimi Padack?)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาฮามัด เซเน เชริฟ (Mahamat Zene Cherif)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

9.98 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

669.9 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -3 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ยูเรเนียม แร่เกลือ ดินขาว ปลาน้ำจืด ทอง หินปูน ทรายและกรวด เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน การทอฝ้าย การบรรจุเนื้อ กลั่นเบียร์ แร่เกลือ สบู่ บุหรี่ วัสดุก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปิโตรเลียมดิบ ทอง ฝ้ายดิบ ยางเรซิน พืชน้ำมัน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย จีน ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยา รถยนต์ แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากสังกะสี ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6.11 ล้าน USD ไทยส่งออก 6.09 ล้าน USD นำเข้า 0.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 6.07 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ ด้ายและเส้นใย เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐชาดเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 220 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐชาด

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐชาด

สถานเอกอัครราชทูต (ณ กรุงอาบูจา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐชาด)

หน่วยงานของสาธารณรัฐชาดในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)