เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Tajikistan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4818 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิก UN, CIS, OSCE, SCO, CSTO, OIC, ECO, ACD และ CICA มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และรัสเซีย (มีความร่วมมือด้านการทหาร และรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ) มีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศ CIS สินค้าหลักคือ ฝ้ายและอลูมิเนียม และการส่งออกแรงงานไปยังรัสเซียและคาซัคสถานเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งอารยธรรมเส้นทางสายไหม มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ยาว ๑๓ เมตร สูง ๒.๘๕ เมตร อายุกว่า ๑,๖๐๐ ปี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

143,100 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Dushanbe

ภาษาราชการ

ทาจิก

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายเอมอมาลี เราะห์มาน (Mr. Emomali Rahmon)

นายกรัฐมนตรี

นายโคฮีร์ ราซูลโซดา (Mr. Qohir Rasulzoda)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ซิโรดจิดดิน มูฮ์ริดดิน (Sirojiddin Muhriddin)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

7.52 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

825.8 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TJS = 3.38 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ ยูเรเนียม ปรอท ถ่านหินลิกไนต์ ตะกั่ว

อุตสาหกรรมหลัก

อลูมิเนียม ซีเมนต์ ถ่านหิน ทองคำ เงิน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินแร่ อลูมิเนียม ฝ้าย เหล็ก เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

คาซัคสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แร่ธาตุ ธัญพืช ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

รัสเซีย จีน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.40 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.77 ล้าน USD นำเข้า 1.63 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 0.86 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์

สินค้าส่งออก

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐทาจิกิสถานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 678 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐทาจิกิสถานในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล