เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6744 view

รายละเอียดภาพรวม

มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ 5 ของโลก (2561) ปริมาณ 7.504 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร (2561) โดยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อันดับสองของ โลกชื่อ Galkynysh
เป็นสมาชิก OSCE และ OIC/เป็นสมาชิกสมทบของ CIS /มิได้เป็นสมาชิก ACD
เป็นทางผ่านของท่อส่งน้ำมันสำคัญในเขตทะเลแคสเปียน สู่ทวีปยุโรป จีน เอเชียใต้ และมี คสพ. อันดีกับรัสเซีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน อินเดีย และปากีสถาน
มีนโยบายวางตัวเป็นกลางอย่างถาวร (Permanent Neutrality)
มีเส้นทางรถไฟสำคัญ Ozen-Gyzylkaya-Bereket-Etrek-Gorgan ระหว่างคาซัคสถาน เติร์กเมนิสถานและอิหร่าน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

488,100 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Ashgabat

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ (Mr. Gurbanguly Berdimuhamedov)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ราชิด เมเรดอฟ (Rashid Meredov)

วันชาติ

27 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

40.76 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,966.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TMT = 9.12 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ซัลเฟอร์และเกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ อาหารแปรรูป

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เชื้อเพลงและน้ำมัน ฝ้าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน ตุรกี อิตาลี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะเหล็ก ชิ้นส่วนอากาศยาน ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ตุรกี เยอรมนี อิหร่าน จีน รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.05 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.52 ล้าน USD นำเข้า 0.53 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.99 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ด้ายและเส้นใย แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน

สินค้าส่งออก

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเติร์กเมนิสถานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,813 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเติร์กเมนิสถานจำนวน 4 คน (ข้อมูลปี 2561) (เท่ากับปี 2560)

คนไทยในเติร์กเมนิสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเติร์กเมนิสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเติร์กเมนิสถานในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล