เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐตูนิเซีย (Tunisia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 16265 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศมุสลิมสายกลางและเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่เรียกร้องให้มีการยอมรับอิสราเอลในปี ค.ศ.1965
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับยุโรปและสหรัฐฯ
ตูนิเซียให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการศึกษาสิทธิและสถานภาพของสตรี และการสร้างงาน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

163,610 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

12 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tunis

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

39.86 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,446.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TND = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ฟอสเฟต แร่เหล็ก เกลือ ตะกั่ว สังกะสี

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม เหมืองแร่(โดยเฉพาะ ฟอสเฟตและแร่เหล็ก) การท่องเที่ยว สิ่งทอ รองเท้า อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เสื้อผ้า สินค้าและเสื้อผ้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าเกษตรกรรม สินค้าเครื่องจักร ฟอสเฟต เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน ลิเบีย แอลจีเรีย สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไฮโดรคาร์บอน เคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน จีน แอลจีเรีย สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

161.91 ล้าน USD ไทยส่งออก 140.77 ล้าน USD นำเข้า 21.14 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 119.63 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและ เศษกระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผ้าผืน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตูนิเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 6,684 คน (ข้อมูลปี 2560) (เท่ากับปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐตูนิเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐตูนิเซีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tunis)

หน่วยงานของสาธารณรัฐตูนิเซียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Jakarta Raya)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)