อเมริกาและแปซิฟิก

ราชอาณาจักรตองงา (Tonga)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4943 view

รายละเอียดภาพรวม

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์มาโดยตลอด
บริจาคเงินช่วยเหลือกรณีสึนามิแก่ไทย ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-ราชอาณาจักรตองกามีความใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับราชวงศ์หลายวโรกาส (อาทิ การเสด็จฯ เยือนตองกาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในปี ๒๕๓๙ และ ๒๕๕๑ และการเสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายวโรกาสของสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่ ๖)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

748 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

103,200 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Nuku’alofa

ภาษาราชการ

อังกฤษ ตองกัน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(H.M. King Tupou VI )

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.45 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,364.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TOP = 14.07 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว ประมง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แตง มะพร้าว ปลา เผือก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร น้ำมัน เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

2.45 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.45 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 2.45 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ปลา สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรตองงาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 248 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2558)

คนไทยในราชอาณาจักรตองงา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรตองงา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชอาณาจักรตองงาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (New South Wales)