เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐตุรกี (Turkey)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20383 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศมุสลิมสมัยใหม่ที่มีอุดมการณ์เปิดกว้างและใกล้ชิดกับตะวันตก
ต่อต้านแนวทาง Fundamentalism และยึดถือหลักการ Secularism
มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 17 และอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย มีบทบาทนำในกลุ่มเอเชียกลาง
เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญระหว่างเอเชียกลาง-ยุโรป
เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวใน NATO และอยู่ระหว่างเจรจาเข้าเป็นสมาชิก EU (เริ่มเมื่อ 3 ตุลาคม 2548)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

783,562 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

82 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Ankara

ภาษาราชการ

ตุรกี

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

29 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

766.51 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

9,311.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TRY = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 16.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ธาตุ เช่น ถ่านหิน ทองแดง โครเมียม ตะกั่ว ทอง

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ ยานยนต์ เหมืองแร่ เหล็กกล้า ปิโตรเลียม การก่อสร้าง กระดาษ อาหาร

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ยานยนต์และอะไหล่ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เหล็กใช้ในอุตสาหกรรม เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี อิหร่าน อิรัก รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อิหร่าน รัสเซีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี สหรัฐอเมริกา เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1,427.02 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,082.22 ล้าน USD นำเข้า 344.80 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 737.42 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ด้ายและเส้นใย

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่อง เคมีภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตุรกีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 45,166 คน (ข้อมูลปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐตุรกีจำนวน 30,712 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐตุรกี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐตุรกี

สถานเอกอัครราชทูต (Ankara)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Istanbul)

หน่วยงานของสาธารณรัฐตุรกีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)