อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7091 view

รายละเอียดภาพรวม

มีบทบาทนำในกลุ่ม CARICOM เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด มีพัฒนาการทางอุตสาหกรรมสูง และฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งและมั่นคงที่สุดในแคริบเบียน
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และเป็นแหล่งแร่แอสฟัลต์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

5,128 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Port of Spain

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

(Paula-Mae Weekes)

นายกรัฐมนตรี

(Dr. Keith Rowley)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Dennis Moses)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

23.41 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

16,843.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TTD = 4.71 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ยางแอสฟัลต์

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เมทานอล เคมีภัณฑ์ เหล็ก ซีเมนต์ อาหารแปรรูป ผ้าฝ้าย

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เคมีภัณฑ์ เหล็ก แอมโมเนีย น้ำตาล โกโก้ กาแฟ ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุหีบห่อ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บาร์เบโดส สาธารณรัฐโดมินิกัน ชิลี บราซิล อาร์เจนตินา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อาหาร เคมีภัณฑ์ สัตว์มีชีวิต

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

กาบอง จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

311.27 ล้าน USD ไทยส่งออก 97.65 ล้าน USD นำเข้า 213.62 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 115.97 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง (3) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (4) เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา (5) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (3) ผลิตภัณฑ์ยาง (4) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (5) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 892 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Port of Spain)

หน่วยงานของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล