อเมริกาและแปซิฟิก

ตูวาลู (Tuvalu)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5208 view

รายละเอียดภาพรวม

แหล่งประมง
มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน
อยู่ในกลุ่มประเทศ LDCs
กังวลต่อปัญหา Global Warming
ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการภัยพิบัติจากไซโคลนแพมจำนวน ๒๐,๐๐๐ USD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

26 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11,510 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Funafuti

ภาษาราชการ

อังกฤษ ตูวาลวน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(H.M. Queen Elizabeth II )

นายกรัฐมนตรี

(The Hon. Enele Sopoaga)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(The Hon. Mackenzie Kiritome)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.04 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,700.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 TOP = 14.07 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ประมง ท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าวแห้ง สินค้าหัตถกรรม ปลา

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟิจิ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เนื้อสัตว์ อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำตาล เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร น้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ออสเตรเลีย ฟิจิ สิงคโปร์ เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

17.79 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.05 ล้าน USD นำเข้า 17.74 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 17.69 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สัตว์น้ำสดแช่แข็ง แช่เย็น แปรรูปและกึ่งแปรรูป และแผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก

ตาลทราย เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและบ้านเรือน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากตูวาลูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 56 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 56 จากปี 2558)

คนไทยในตูวาลู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในตูวาลู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของตูวาลูในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล