ยุโรป

ยูเครน (Ukraine)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13826 view

รายละเอียดภาพรวม

ตั้งแต่ปลายปี 2556 เกิดวิกฤตทางการเมืองในยูเครน นำไปสู่ความขัดแย้งกับรัสเซีย กรณีการผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และกรณีภูมิภาคตะวันออก ของยูเครนประกาศแยกตัวเป็นอิสระ
ยูเครนเป็นประเทศหน้าด่านระหว่างรัสเซียกับ EU รวมทั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเข้าสู่ยุโรป
ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เมื่อเดือน มิถุนายน 2557 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เป็นหนี่งในผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก และสามารถผลิตพาหนะขนส่งได้เกือบทุกประเภท รวมทั้งอากาศยาน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

603,700 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

45 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Kiev

ภาษาราชการ

ยูเครน

ศาสนา

อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

130.83 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,095.2 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 UAH = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 11 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ดินดำ เหล็ก ถ่านหิน ป่าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า เหล็กและเหล็กแปรรูป

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เชื้อเพลิงและพลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี ตุรกี รัสเซีย จีน อียิปต์ โปแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงและพลังงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เยอรมนี รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ ฮังการี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

355.63 ล้าน USD ไทยส่งออก 99.98 ล้าน USD นำเข้า 255.65 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 155.67 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ยุทธปัจจัย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะอื่น ๆ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นม

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากยูเครนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 74,559 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 จากปี 2558)

คนไทยในยูเครน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในยูเครน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Kiev)

หน่วยงานของยูเครนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)