อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย (Uruguay)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4469 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา
เป็นสมาชิก MERCOSUR ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา
เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ MERCOSUR (กรุงมอนเตวิเดโอ)
เป็นประเทศส่งออกเนื้อรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก อันดับ 8 ของโลกในปี 2558
เป็นประเทศแรกของโลกที่อนุญาตให้มีการค้ากัญชาอย่างถูกกฎหมายในปี 2556
เป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้ รองจากซูรินาเม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

176,065 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Montevideo

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Mr. Tabaré Vázquez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Mr. Rodolfo Nin Novoa)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

59.60 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

17,278.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 UYU = 0.98 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 7.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พลังน้ำ หินแกรนิต หินอ่อน สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เนื้อวัว ถั่วเหลือง เซลลูโลส ข้าว ข้าวสาลี ไม้ ผลิตภัณฑ์นม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันกลั่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล จีน อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

75.71 ล้าน USD ไทยส่งออก 33.47 ล้าน USD นำเข้า 42.24 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 8.77 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (2) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (3) เคมีภัณฑ์ (4) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (5) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป

สินค้าส่งออก

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด(4) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (5) เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,825 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Montevideo)

หน่วยงานของสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)