เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4333 view

รายละเอียดภาพรวม

ผลิตฝ้ายเป็นอันดับ ๖ ของโลก และผลิตยูเรเนียมเป็นอันดับ ๗ ของโลก ผลิตทองคำเป็นอันดับที่ 9 ของโลก
มีน้ำมันเพียงพอใช้ภายในประเทศและส่งออกก๊าซธรรมชาติได้บ้าง
มีเมืองประวัติศาสตร์สำคัญทางศาสนาอิสลาม คือ เมือง Samarkand Bukhara และ Khiva ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
ไม่มีทางออกทะเลและถูกรายล้อมด้วยประเทศไม่มีทางออกทะเล (Double Landlocked)
มีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและมีเขตอุตสาหกรรมพิเศษสำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ Navoi Angren และ Jizzakh
เป็นสมาชิก OSCE/ OIC/ CIS/ ACD/ CICA/ ECO

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

447,400 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

33 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tashkent

ภาษาราชการ

อุซเบกีช

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายชาฟคาต มีร์ซิโยเยฟ (Mr. Shavkat Mirziyoyev)

นายกรัฐมนตรี

นายอับดุลลา อะริพอฟ (Mr. Abdulla Aripov)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อับดุลาซิซ คามิลอฟ (Abdulaziz Kamilov)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

50.50 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,532.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 5.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 UZS = 0.0038 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารแปรรูป เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมโลหะ เหมืองแร่

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัญมนีและเครื่องประดับ ฝ้าย เชื้อเพลิงและน้ำมัน ทองแดง ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ จีน รัสเซีย ตุรกี คาซัคสถาน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ โลหะเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยา

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน รัสเซีย คาซัคสถาน เกาหลีใต้ ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

17.13 ล้าน USD ไทยส่งออก 15.37 ล้าน USD นำเข้า 1.76 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 13.61 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะ ผักและผลไม้ สิ่งพิมพ์ เยื่อกระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล แผงสวิทซ์และแผงควบคุม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 18,313 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอุซเบกิสถานจำนวน 649 คน (ข้อมูลปี 2561) (เท่ากับปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tashkent)

หน่วยงานของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในไทย

สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Bangkok Metropolis)