ยุโรป

นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3548 view

รายละเอียดภาพรวม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (องค์ที่ ๒๖๖) ทรงดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกกว่า ๑ พันล้านคน
ตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ เพราะเป็นแหล่งวัฒนธรรมของโลก
ศาสนจักรคาทอลิกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของไทย ๓.๐๕ ล้าน USD
มีผู้นับถือศาสนาคาทอลิกในประเทศไทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน
ให้ความสำคัญกับปัญหาสันติภาพ การลดอาวุธ และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านมนุษยธรรม อาทิ การค้ามนุษย์และการขจัดความยากจน
ในปี ๒๔๔๐ (ค.ศ. ๑๘๙๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน ในระหว่างเสด็จฯ ประพาสยุโรป ซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งแรกในระดับประมุขของประเทศ
๑ ต.ค. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ที่ ๒๓
๑๔ ก.ย. ๒๕๒๘ (ค.ศ. ๑๙๘๕) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เยือนนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ ๒

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

0 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1,000 คน (ไทย 69 ล้านคน)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อิตาเลียน

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

-

GDP Per Capital

GDP Growth

-

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.18 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.18 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.18 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากนครรัฐวาติกันเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในนครรัฐวาติกัน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในนครรัฐวาติกัน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของนครรัฐวาติกันในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล