อเมริกาและแปซิฟิก

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5507 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นสมาชิก CARICOM และเป็นสมาชิกของเครือจักรภพ
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และได้รับชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean
เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างจะไม่มั่นคง เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกของพืชเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว (กล้วย) เป็นหลัก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

389 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

110,210 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Kingston

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

(Hon. Dr. Ralph Everard Gonsalves)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Hon. Sir Louis Straker)

วันชาติ

27 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.81 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,377.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 XCD = 11.8 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การประกอบอาหาร ซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม แป้ง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กล้วย เผือก แป้งท้าวยายม่อม ไม้เทนนิส

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก เซนต์ลูเชีย บาร์เบโดส สาธารณรัฐโดมินิกัน เกรเนดา แอนติกาและบาร์บูดา โปแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์และปุ๋ย แร่ธาตุและน้ำมัน

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน บาร์เบโดส โปแลนด์ ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

1.01 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.93 ล้าน USD นำเข้า 0.08 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.85 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและสำเร็จรูป (๒) เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ (3) สิ่งพิมพ์ (4) เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬา

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (๒) หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ (๓) อาหารทะเลกระป๋องและ แปรรูป (๔) นมและผลิตภัณฑ์นม (5) สิ่งทออื่น ๆ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 84 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558)

คนไทยในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล