อเมริกาและแปซิฟิก

รัฐเอกราชซามัว (Samoa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3979 view

รายละเอียดภาพรวม

มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีจึงเริ่มมีชาวต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนมากขึ้น
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิวซีแลนด์
มักได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2,944 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

196,130 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Apia

ภาษาราชการ

อังกฤษ ซาโมน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi)

นายกรัฐมนตรี

(Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele Malielegaoi)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Tuilaepa Lupesoliai Neioti Aiono Sailele Malielegaoi)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.86 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,392.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 0.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 WST = 12.26 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปอาหาร สิ่งก่อสร้าง

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

สินค้าประมงและเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อเมริกันซามัว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค เหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

11.23 ล้าน USD ไทยส่งออก 11.02 ล้าน USD นำเข้า 0.21 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 10.81 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์ จากสัตว์น้ำ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ล ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 26.90 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐเอกราชซามัวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 132 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 326 จากปี 2558)

คนไทยในรัฐเอกราชซามัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐเอกราชซามัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของรัฐเอกราชซามัวในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Australian Capital Territory)