เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐเยเมน (Yemen)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8444 view

รายละเอียดภาพรวม

มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองจำนวน 478.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำมันสำรองจำนวน 3 พันล้านบาร์เรล
ตั้งอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันในอ่าวอาหรับ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

527,970 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

28 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Sanaag

ภาษาราชการ

อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

22 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

26.91 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

944.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -2.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 YER = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตและกลั่นน้ำมัน สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ อาหารทะเล รถยนต์ กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ญี่ปุ่น โอมาน ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร น้ำมันปิโตรเลียม เครื่องจักร ส่วนประกอบรถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

242.42 ล้าน USD ไทยส่งออก 168.77 ล้าน USD นำเข้า 73.65 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 95.12 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

สินค้าส่งออก

ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องดื่ม หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเยเมนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 8,328 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเยเมน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเยเมน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐเยเมนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)