เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 16024 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค มีบทบาทนำทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคแอฟริกา รองจากไนจีเรีย
เป็นประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS และ G20
เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของแอฟริกาใต้ในอาเซียน
มีคนไทยพำนักอยู่มากกว่า 4,000 คน ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,219,090 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

59 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Pretoria

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, ไม่ระบุ, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา (Mr. Matamela Cyril Ramaphosa)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลินดีเว โนเนบา ซีซูลู (Lindiwe Nonceba Sisulu)

วันชาติ

27 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

351.43 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

6,001.4 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 0.15 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 ZAR = 212.22 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.12 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองคำ โครเมียม พลวง ถ่านหิน แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร ทองคำขาว ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ (ทองคำขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหาร การต่อเรือพาณิชย์เหมืองแร่ (ทองคำขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหาร การต่อเรือพาณิชย์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองคำ เพชร ทองคำขาว ยานยนต์ ถ่านหิน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม รถยนต์ ทองคำ อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,265.16 ล้าน USD ไทยส่งออก 2,628.86 ล้าน USD นำเข้า 636.30 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,992.56 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยางเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 96,449 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

สถานเอกอัครราชทูต (Pretoria)

หน่วยงานของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Rai)