เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8300 view

รายละเอียดภาพรวม

สาธารณรัฐแซมเบียเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประกอบด้วยประชากรจากหลากหลายเผ่าพันธุ์
มีทิวทัศน์งดงาม ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ทองแดง โคบอลต์ สังกะสี หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ และได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐแซมเบียในปี 2507 สาธารณรัฐแซมเบียเป็นประเทศผู้ผลิตแร่ทองแดงรายใหญ่ของโลก และเคยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

752,612 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

18 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Lusaka

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายเอ็ดการ์ ลังกู (Mr. Edgar Lungu)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

โจเซฟ มาลันจี (Joseph Malanji)

วันชาติ

24 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

23.07 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,291.3 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 1.71 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 ZMW = 246.18 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 9.15 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน มรกต ทอง เงิน ยูเรเนียม พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

การถลุงและแปรรูปทองแดง เหมืองมรกต ก่อสร้าง อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ปุ๋ย พืชสวน

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองแดง โคบอลต์ ยาสูบ ตราไปรษณียากร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

แร่ทองแดง น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันจากบิทูมินัส น้ำมันดิบ ปุ๋ย เครื่องยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน คูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

126.17 ล้าน USD ไทยส่งออก 12.06 ล้าน USD นำเข้า 114.11 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 102.05 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะ เศษโลหะ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแซมเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 688 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐแซมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแซมเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐแซมเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)